Chuyên mục: Pháp luật Giao dịch kinh doanh

Pháp luật Pháp luật Giao dịch kinh doanh

Doanh nghiệp có ngành nghề kinh doanh sau sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Doanh nghiệp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh trong các ngành kinh tế dưới đây sẽ được gia hạn thời hạn nộp thuế, tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP. Danh mục các ngành nghề được gia hạn thời hạn nộp thuế bao gồm: Nông nghiệp, lâm […]

Pháp luật Pháp luật Giao dịch kinh doanh

Hướng dẫn Chỉ thị 16: Doanh nghiệp nào được hoạt động?

Các doanh nghiệp được phép hoạt động trong giai đoạn cả nước tiến hành cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ được nêu rõ tại  văn bản 2601/VPCP-KGVX của văn phòng Chính phủ. Cụ thể, các doanh nghiệp vẫn được tiếp tục hoạt động trong thời gian cách ly […]

Back To Top