Chuyên mục: Thuế & Lợi nhuận

Pháp luật Pháp luật Kinh doanh Thuế & Lợi nhuận

Chính thức Quy định gia hạn nộp thuế cho doanh nghiệp và người dân, dịch bệnh covid-19, Nghị định 41/2020/NĐ-CP

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh covid-10, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời gian nộp thuế và tiền thuê đất. Theo đó, từ ngày 8/4/2020, các doanh nghiệp, hộ kinh doanh được gia hạn thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị […]

Back To Top