Giảm phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng, du lịch từ 05/05/2020 đến 31/12/2020

giam-phi-du-lich
Pháp luật Pháp luật Kinh doanh

Giảm phí, lệ phí lĩnh vực xây dựng, du lịch từ 05/05/2020 đến 31/12/2020

Để khôi phục sự phát triển của nền kinh tế cũng như sự hỗ trợ đối với các cá nhân và tổ chức kinh doanh trong những lĩnh vực đang bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch.

Mới đây, theo chủ trương chính sách được đề ra bởi chính phủ, Bộ tài chính cũng đã ban hành 3 Thông tư 34, 35, và 36/2020/TT-BTC về việc giảm một số phí, lệ phí trong khoảng thời gian từ 5/5/2020 – 31/12/2020.

Theo đó với nội dung của 3 Thông tư trên thì các lĩnh vực cũng như các khoản phí, lệ phí được giảm cụ thể như sau:

1. Xây dựng

Theo Thông tư 34/2020/TT-BTC quy định thì kể từ ngày 05/05/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% đối với các loại phí, lệ phí sau:

  • Phí cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng, chứng chỉ hành nghê xây dựng;
  • hẩm định dự án đầu tư xây dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở;
  • hẩm định thiết kế kỹ thuật, phí thẩm định dự toán xây dựng.

2. Du lịch

Theo Thông tư 35/2020/TT-BTC quy định thì kể từ ngày 05/05/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020, giảm 50% về phí, lệ phí sau:

  • Thẩm định Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế, Giấy phép kinh doanh dịch vụ lữ hành nội địa;
  • Thẩm định cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch.

3. Tài nguyên nước

Theo thông tư 36/2020/TT-BTC quy định thì kể từ ngày 05/05/2020 cho đến hết ngày 31/12/2020, sẽ giảm một số loại phí, lệ phí sau:

  • Giảm 20% phí thẩm định cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước; xả nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất do cơ quan trung ương thực hiện.
  • Giảm 30% phí khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu khí tượng thủy văn.
Back To Top