Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế mới nhất

muc-phat-cham-nop-ho-so-khai-thue
Pháp luật Thuế & Lợi nhuận

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế mới nhất

Mức phạt chậm nộp hồ sơ khai thuế mới nhất được quy định tại Thông tư 166/2013/T-BTC. Mức phạt tối đa lên tới 5 triệu đồng

Theo điểm a khoản 3 Điều 1 Thông tư 166/2013/TT-BTC, “chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định” là một trong các hành vi vi phạm hành chính về thủ tục thuế của người nộp thuế. Mức phạt hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế được quy định tại Điều 9 của Thông tư 166/2013/TT-BTC trên như sau:

STT Thời gian chậm nộp Hình thức – mức phạt
1  Từ 01 – 05 ngày, có tình tiết giảm nhẹPhạt cảnh cáo
2Từ 01 – 10 ngày (trừ trường hợp 1)Phạt tiền từ 400.000 đến 1.000.000 đồng
  3Từ trên 10 – 20 ngàyPhạt tiền từ 800.000 đến 2.000.000 đồng
4Từ trên 20 – 30 ngàyPhạt tiền từ 1.200.000 đến 3.000.000 đồng
  5Từ trên 30 – 40 ngàyPhạt tiền từ 1.600.000 đến 4.000.000 đồng
6Từ trên 40 – 90 ngàyPhạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng
  7Trên 90 ngày, nhưng không phát sinh số thuế phải nộpPhạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng
  8Trên 90 ngày, nhưng đã tự giác nộp đầy đủ số tiền thuế phải nộp trước thời điểm cơ quan thuế lập biên bản vi phạm hành chínhPhạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng
9Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp (trừ trường hợp không phải nộp hồ sơ khai thuế)Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng
  10Quá thời hạn 90 ngày để nộp hồ sơ khai thuế tạm tính theo quý, nhưng chưa đến thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế năm.Phạt tiền từ 2.000.000 đến 5.000.000 đồng

Nguyên tắc xác định mức phạt tiền:

– Mức phạt tiền nêu trên là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Mức phạt tiền đối với cá nhân bằng ½ mức phạt tiền đối với tổ chức. Đối với người nộp thuế là hộ gia đình thì áp dụng mức phạt tiền như đối với cá nhân.

– Khi phạt tiền, mức tiền phạt cụ thể đối với một hành vi vi phạm về thủ tục thuế là mức trung bình của khung phạt tiền được quy định đối với hành vi đó.

Ví dụ: Đối với trường hợp (2) có khung phạt tiền từ 400.000 đến 1.000.000 đồng, mức tiền phạt cụ thể đối với hành vi chậm nộp hồ sơ khai thuế so với thời hạn quy định là:

(400.000 + 1.000.000)/2 = 700.000 (đồng)

– Đối với hành vi vi phạm về thủ tục thuế thì mỗi tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ được tính tăng hoặc giảm 20% mức phạt trung bình của khung phạt tiền, nhưng không tăng quá mức tối đa, hay giảm quá mức tối thiểu của khung phạt tiền.

Lưu ý:

– Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế bao gồm cả thời gian được gia hạn nộp hồ sơ khai thuế theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.– Không áp dụng các mức xử phạt nêu trên đối với trường hợp người nộp thuế trong thời gian được gia hạn thời hạn nộp hồ sơ khai thuế, gia hạn thời hạn nộp thuế.

Back To Top