Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

Chế độ thai sản
Pháp luật Pháp luật đời sống xã hội

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay

Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp

Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm:

1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu 03 ban hành kèm Thông tư 28/2015/TT-BLĐTBXH

2. Bản chính hoặc bản sao có chứng thực của thông báo hoặc thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động.

3. Sổ bảo hiểm xã hội.

4. Ngoài ra người lao động còn cần chuẩn bị

– 02 ảnh thẻ 3 x 4;

– Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân;

– Sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú photo nếu nộp hồ sơ hưởng tại nơi cư trú và kèm theo bản gốc để đối chiếu.

Bước 2. Nộp hồ sơ và thời hạn giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp

Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày chấm dứt hợp đồng lao động, người lao động chưa có việc làm và có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp phải trực tiếp nộp 01 bộ hồ sơ cho Trung tâm Giới thiệu việc làm tại địa phương nơi muốn nhận trợ cấp thất nghiệp, không phụ thuộc vào nơi cư trú hay nơi đã từng làm việc.

Người lao động chỉ được ủy quyền cho người khác nộp hồ sơ hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện nếu thuộc một trong các trường hợp sau: (a) Ốm đau, thai sản có xác nhận của cơ sở y tế có thẩm quyền; (b) Bị tai nạn có xác nhận của cảnh sát giao thông hoặc cơ sở y tế có thẩm quyền; (c) Hỏa hoạn, lũ lụt, động đất, sóng thần, địch họa, dịch bệnh có xác nhận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn. Ngày nộp hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp trong các trường hợp nêu trên là ngày người được ủy quyền trực tiếp nộp hồ sơ hoặc ngày ghi trên dấu bưu điện đối với trường hợp gửi theo đường bưu điện.

Thời hạn giải quyết:

Trung tâm dịch vụ việc làm có trách nhiệm tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, ghi phiếu hẹn trả kết quả theo mẫu quy định và trao phiếu trực tiếp cho người nộp hồ sơ hoặc gửi qua đường bưu điện đối với người nộp hồ sơ qua đường bưu điện; trường hợp hồ sơ không đúng theo quy định thì trả lại người nộp và nêu rõ lý do.

– Trong vòng 15 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, người lao động chưa tìm được việc làm thì trung tâm giới thiệu việc làm thực hiện xác nhận giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.

– Trong vòng 20 ngày làm việc kể từ ngày nộp hồ sơ, trung tâm giới thiệu việc làm ra quyết định duyệt chi trả trợ cấp thất nghiệp kèm theo sổ Bảo hiểm xã hội có xác nhận trả cho người lao động. Trường hợp người lao động không được hưởng trợ cấp thất nghiệp thì Trung tâm phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

– Thời điểm tính hưởng trợ cấp thất nghiệp: Ngày thứ 16 tính từ ngày nộp hồ sơ.

Lưu ý: Sau thời hạn 02 ngày làm việc kể từ ngày ghi trong phiếu hẹn trả kết quả, nếu người lao động không đến nhận quyết định về việc hưởng trợ cấp thất nghiệp thì được coi là không có nhu cầu hưởng trợ cấp thất nghiệp trừ trường hợp ốm đau, thai sản, bị tai nạn, thiên tai,…Chính vì vậy, người lao động cần lưu ý ngày hẹn trả kết quả và đi nhận trong thời hạn trên để đảm bảo quyền lợi của mình.

Bước 3. Nhận chi trả trợ cấp thất nghiệp

– Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận được quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp, người lao động nhận chi trả tại Tổ chức bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp tháng đầu tiên;

– Từ tháng thứ hai trở đi, hàng tháng, cơ quan bảo hiểm xã hội thực hiện chi trả trợ cấp thất nghiệp trong vòng 05 ngày tính từ ngày thứ 07 của tháng hưởng trợ cấp thất nghiệp đó nếu không nhận được quyết định tạm dừng, chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp của người lao động. Trường hợp thời điểm ngày thứ 07 nêu trên là ngày nghỉ thì thời hạn chi trả trợ cấp thất nghiệp được tính từ ngày làm việc tiếp theo.

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp

Mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng = Mức lương bình quân của 06 tháng liền kề có đóng bảo hiểm thất nghiệp trước khi thất nghiệp x 60%.

Bước 4. Thông báo tìm việc hàng tháng của NLĐ

Theo quy định tại Điều 53 Luật Việc làm, hàng tháng người lao động phải đến Trung tâm dịch vụ việc làm thông báo về việc tìm kiếm việc làm trong thời gian đang hưởng trợ cấp thất nghiệp (theo đúng lịch hẹn kèm theo Quyết định trợ cấp thất nghiệp), trừ các trường hợp đau ốm, thai sản, tai nạn, thiên tai,…

Back To Top