Thẻ: An toàn thực phẩm

Pháp luật đời sống xã hội

Hướng dẫn bảo đảm An toàn thực phẩm khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid-19

Để bảo đảm an toàn thực phẩm cho người được cách ly, Cục An toàn thực phẩm thuộc Bộ y tế cũng đã ra công văn số 806/ATTP-TĐTT về việc hướng dẫn bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các khu cách ly tập trung trong phòng chống dịch Covid-19.

Back To Top