Thẻ: bảo hiểm xã hội

Pháp luật Pháp luật đời sống xã hội

Thủ tục hưởng trợ cấp thất nghiệp 2020

Bài viết dưới đây sẽ hướng dẫn chi tiết các thủ tục để hưởng trợ cấp thất nghiệp hiện nay Bước 1. Chuẩn bị hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp Hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp bao gồm: 1. Đơn đề nghị hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Mẫu 03 ban […]

Back To Top